032-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

ТОТАЛНА ЛИКВИДАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСВАЕМИТЕ ТОКОЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВА

 


DIALOGVISION DVT110
1100 VA - 740 W
Линейно интерактивно
Софтуер POWERSHIELD
Технически спецификации
2 години гаранция
Цена ликвидация с батерия: 150 лв.
Цена ликвидация без батерия: 78 лв.

DIALOGVISION DVD150
1500 VA - 1050 W
Линейно интерактивно
Софтуер POWERSHIELD
Технически спецификации
2 години гаранция
Цена ликвидация с батерия: 190 лв.
Цена ликвидация без батерия: 115 лв.

DIALOGVISION DVR50
500 VA - 350 W
Линейно интерактивно
Софтуер POWERSHIELD
Технически спецификации
2 години гаранция
Цена ликвидация с батерия: 100 лв.
Цена ликвидация без батерия: 65 лв.

DIALOGVISION DVR80
800 VA - 540 W
Линейно интерактивно
Софтуер POWERSHIELD
Технически спецификации
2 години гаранция
Цена ликвидация с батерия: 140 лв.
Цена ликвидация без батерия: 95 лв.

DIALOGVISION DVR110
1100 VA - 740 W
Линейно интерактивно
Софтуер POWERSHIELD
Технически спецификации
2 години гаранция
Цена ликвидация с батерия: 190 лв.
Цена ликвидация без батерия: 110 лв.