0877-994 369  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

МАТЕРИАЛ: PVC

ВИД НА КАБЕЛ: МНОГОПОЛЮСЕН


H05V2V2-F ECA

Кабели за електроинструменти

Гъвкав червена мед

Сертификати

Приложения
Кабели за електроинструменти

Вид на електрически проводник
Гъвкав червена мед

Основен стандарт
EN 50525-2-11

Проводник
EN 60228; IEC 60228

Самогасящ
EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2

Кабелна маркировка
ELETTRO BRESCIA IEMMEQU <HAR> H05V2V2-F

Цвят на изолацията на жилата на кабелите
Брой жила Цветова последователност
3 Жълто-зелен - Син - Кафяв
4 Жълто-зелен - Син - Кафяв - Черен / Жълто-зелен - Сив - Кафяв - Черен
5 Жълто-зелен - Син - Кафяв - Черен - Сив
Сечения
Номинално сечение Диаметър на жила Диаметър на проводника Дебелина на изолацията Средна дебелина на обвивката Минимален външен диаметър Максимален външен диаметър Електрическо съпротивление на мед 20°C Примерно
тегло
Тегло
мед
(N x mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (kg/km) (kg/km)
3G0,75 0,21 1,052 0,60 0,80 6,0 7,6 26,00 71 21,6
3G1,00 0,21 1,215 0,60 0,80 6,3 8,0 19,50 83 28,8
3G1,50 0,26 1,435 0,70 0,90 7,4 9,4 13,30 114 43,2
3G2,50 0,26 1,879 0,80 1,10 9,2 11,4 7,98 175 72
4G0,75 0,21 1,052 0,60 0,80 6,6 8,3 26,00 88 28,8
4G1,00 0,21 1,215 0,60 0,90 7,1 9,0 19,50 104 38,4
4G1,50 0,26 1,435 0,70 1,00 8,4 10,5 13,30 146 57,6
4G2,50 0,26 1,879 0,80 1,10 10,1 12,5 7,98 217 96
5G0,75 0,21 1,052 0,60 0,90 7,4 9,3 26,00 114 36
5G1,00 0,21 1,215 0,60 0,90 7,8 9,8 19,50 131 48
5G1,50 0,26 1,435 0,70 1,10 9,3 11,6 13,30 188 72
5G2,50 0,26 1,879 0,80 1,20 11,2 13,9 7,98 276 120
 

Документи:

Сертификат
DoP00009 H05V2V2-F