0877-994 369  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

МАТЕРИАЛ: PVC

ВИД НА КАБЕЛ: МНОГОПОЛЮСЕН


H05VV-F

Кабели за битова техника

Гъвкав червена мед

Сертификати

Приложения
Кабели за битова техника

Вид на електрически проводник
Гъвкав червена мед

Основен стандарт
EN 50525-2-11

Проводник
EN 60228; IEC 60228

Самогасящ
EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2

Кабелна маркировка
ELETTRO BRESCIA IEMMEQU <HAR> H05VV-F

Цвят на изолацията на жилата на кабелите
Брой жила Цветова последователност
2 Син - Кафяв
3 Жълто-зелен - Син - Кафяв
4 Жълто-зелен - Син - Кафяв - Черен / Жълто-зелен - Сив - Кафяв - Черен
5 Жълто-зелен - Син - Кафяв - Черен - Сив
Сечения
Номинално сечение Диаметър на жила Диаметър на проводника Дебелина на изолацията Средна дебелина на обвивката Минимален външен диаметър Максимален външен диаметър Електрическо съпротивление на мед 20°C Примерно
тегло
Тегло
мед
(N x mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (kg/km) (kg/km)
2x0,75 0,21 1,052 0,60 0,80 5,7 7,2 26,00 59 14,4
2x1,00 0,21 1,215 0,60 0,80 5,9 7,5 19,50 67 19,2
2x1,50 0,26 1,435 0,70 0,80 6,8 8,6 13,30 91 28,8
2x2,50 0,26 1,879 0,80 1,00 8,4 10,6 7,98 139 48
2x4,00 0,31 2,445 0,80 1,10 9,7 12,1 4,95 159 76,8
3G0,75 0,21 1,052 0,60 0,80 6,0 7,6 26,00 71 21,6
3G1,00 0,21 1,215 0,60 0,80 6,3 8,0 19,50 83 28,8
3G1,50 0,26 1,435 0,70 0,90 7,4 9,4 13,30 114 43,2
3G2,50 0,26 1,879 0,80 1,10 9,2 11,4 7,98 175 72
3G4,00 0,31 2,445 0,80 1,20 10,5 13,1 4,95 244 115,2
4G0,75 0,21 1,052 0,60 0,80 6,6 8,3 26,00 88 28,8
4G1,00 0,21 1,215 0,60 0,90 7,1 9,0 19,50 104 38,4
4G1,50 0,26 1,435 0,70 1,00 8,4 10,5 13,30 146 57,6
4G2,50 0,26 1,879 0,80 1,10 10,1 12,5 7,98 217 96
4G4,00 0,31 2,445 0,80 1,20 11,5 14,3 4,95 305 153,6
5G0,75 0,21 1,052 0,60 0,90 7,4 9,3 26,00 114 36
5G1,00 0,21 1,215 0,60 0,90 7,8 9,8 19,50 131 48
5G1,50 0,26 1,435 0,70 1,10 9,3 11,6 13,30 188 72
5G2,50 0,26 1,879 0,80 1,20 11,2 13,9 7,98 276 120
5G4,00 0,31 2,445 0,80 1,40 13,0 16,1 4,95 398 192
 

Документи:

Сертификат