0877-994 369  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

МАТЕРИАЛ: КАУЧУКОВ

ВИД НА КАБЕЛ: ЕДНОПОЛЮСЕН


H03RN-F

Кабели за осветителни тела

Гъвкав калайдисан меден

Сертификати

Приложения
Кабели за осветителни тела

Вид на електрически проводник
Гъвкав калайдисан меден

Основен стандарт
EN 50525-2-82

Проводник
EN 60228; IEC 60228

Самогасящ
EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2

Устойчивост на масла
EN 60811-404; IEC 60811-404

Кабелна маркировка
ELETTRO BRESCIA IEMMEQU <HAR> H03RN-F

Сечения
Номинално сечение Диаметър на жила Диаметър на проводника Дебелина на изолацията Средна дебелина на обвивката Минимален външен диаметър Максимален външен диаметър Електрическо съпротивление на мед 20°C Примерно
тегло
Тегло
мед
(N x mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (kg/km) (kg/km)
1x0,50 0,21 0,859 0,60 0,60 3,2 4,0 40,10 17 4,8
1x0,75 0,21 1,052 0,60 0,60 3,4 4,2 26,70 19 7,2
 

Документи:

Сертификат