0877-994 369  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

МАТЕРИАЛ: КАУЧУКОВ

ВИД НА КАБЕЛ: ЕДНОПОЛЮСЕН


LEV 160

Кабели за електромеханика

Гъвкав калайдисан меден

Сертификати

Приложения
Кабели за електромеханика

Вид на електрически проводник
Гъвкав калайдисан меден

Основен стандарт

Проводник
EN 60228; IEC 60228

Самогасящ
EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2

Кабелна маркировка
ELETTRO BRESCIA (section) mm² LEV 160 HALOGEN FREE

Сечения
Номинално сечение Диаметър на жила Диаметър на проводника Дебелина на изолацията Средна дебелина на обвивката Среден диаметър ± 0,1 Електрическо съпротивление на мед 20°C Примерно
тегло
Тегло
мед
(N x mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (kg/km) (kg/km)
1x0,50 0,21 0,859 0,60 - 2,1 40,10 8 4,8
1x0,75 0,21 1,052 0,70 - 2,4 26,70 12 7,2
1x1,00 0,21 1,215 0,70 - 2,5 20,00 14 9,6
1x1,50 0,26 1,485 0,70 - 2,8 13,70 19 14,4
1x2,50 0,26 1,918 0,70 - 3,4 8,21 30 24
1x4,00 0,31 2,445 0,80 - 4,2 5,09 47 38,4
1x6,00 0,31 2,955 0,80 - 4,8 3,39 65 57,6
 

Документи:

Сертификат