0877-994 369  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

МАТЕРИАЛ: XLPE

ВИД НА КАБЕЛ: ЕДНОПОЛЮСЕН И МНОГОПОЛЮСЕН


EB AQUAFLEX TYPE 07

Специални кабели

Гъвкав калайдисан меден

Сертификати

Приложения
Специални кабели

Вид на електрически проводник
Гъвкав калайдисан меден

Основен стандарт

Проводник
EN 60228; IEC 60228

Кабелна маркировка
EB AQUAFLEX ACS KTW WRAS (section) mm²

Цвят на изолацията на жилата на кабелите
Брой жила Цветова последователност
2 Син - Кафяв
3 Жълто-зелен - Син - Кафяв
4 Жълто-зелен - Син - Кафяв - Черен / Жълто-зелен - Сив - Кафяв - Черен
5 Жълто-зелен - Син - Кафяв - Черен - Сив
Сечения
Номинално сечение Диаметър на жила Диаметър на проводника Дебелина на изолацията Средна дебелина на обвивката Минимален външен диаметър Максимален външен диаметър Електрическо съпротивление на мед 20°C Примерно
тегло
Тегло
мед
(N x mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (kg/km) (kg/km)
1x1,50 0,26 1,435 0,80 1,40 5,7 7,1 13,7 62 14,4
1x2,50 0,26 1,879 0,90 1,40 6,3 7,9 8,21 79 24
1x4,00 0,31 2,445 1,00 1,50 7,2 9 5,09 110 38,4
1x6,00 0,31 2,955 1,00 1,60 7,9 9,8 3,39 140 57,6
2x1,00 0,21 1,215 0,80 1,30 7,7 10 20 115 19,2
2x1,50 0,26 1,435 0,80 1,50 8,5 11 13,7 140 28,8
2x2,50 0,26 1,879 0,90 1,70 10,2 13,1 8,21 200 48
2x4,00 0,31 2,445 1,00 1,80 11,8 15,1 5,09 275 76,8
2x6,00 0,31 2,955 1,00 2,00 13,1 16,8 3,39 365 115,2
3G1,00 0,21 1,215 0,80 1,40 8,3 10,7 20 135 28,8
3G1,50 0,26 1,435 0,80 1,60 9,2 11,9 13,7 170 43,2
3G2,50 0,26 1,879 0,90 1,80 10,9 14 8,21 240 72
3G4,00 0,31 2,445 1,00 1,90 12,7 16,2 5,09 335 115,2
3G6,00 0,31 2,955 1,00 2,10 14,1 18 3,39 445 172,8
4G1,00 0,21 1,215 0,80 1,50 9,2 11,9 20 165 38,4
4G1,50 0,26 1,435 0,80 1,70 10,2 13,1 13,7 205 57,6
4G2,50 0,26 1,879 0,90 1,90 12,1 15,5 8,21 290 96
4G4,00 0,31 2,445 1,00 2,00 14 17,9 5,09 420 153,6
4G6,00 0,31 2,955 1,00 2,30 15,7 20 3,39 565 230,4
5G1,00 0,21 1,215 0,80 1,60 10,2 13,1 20 205 48
5G1,50 0,26 1,435 0,80 1,80 11,2 14,4 13,7 255 72
5G2,50 0,26 1,879 0,90 2,00 13,3 17 8,21 360 120
5G4,00 0,31 2,445 1,00 2,20 15,6 19,9 5,09 520 192
5G6,00 0,31 2,955 1,00 2,50 17,5 22,2 3,39 695 288
 

Документи:

Сертификат