0877-994 369  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

ПРОМИШЛЕНИ ТАБЛА ОБОРУДВАНИ И ОКАБЕЛЕНИ

Описание

  • Степен на защита на табла: IP65
  • Механичен удар: IK08
  • Изолация: Клас II
  • Свободни от халогени
  • Директиви: 2014/35/UE (DBT) и 2011/65/UE (RoHS)
  • Стандарт: UNE-EN 6220 и UNE-EN 61439-1, 3, 4
  • UV устойчив
  • Различни видове брави

 

 

КАТАЛОГ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

 

ПРОМИШЛЕНИ ТАБЛА ОБОРУДВАНИ И ОКАБЕЛЕНИ