032-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

ЗАЩИТИ

Описание

  • 2014/35/UE (DBT) и 2011/65/UE (RoHS)
  • UNE-EN 60898-1
  • UNE-EN 61008-1
  • Свободни от халогени

 

КАТАЛОГ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ВИДОВЕ НА ЗАЩИТИ

АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ

ДЕФЕКТНОТОКОВИ ЗАЩИТИ

КОНТАКТОРИ И МОТОРНИ ЗАЩИТИ

ДЪРЖАЧ ЗА ПРЕДПАЗИТЕЛИ

ОГРАНИЧИТЕЛ НА ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ

ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ

БУТОНИ И СЕЛЕКТОРИ