0877-994 369  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

МАТЕРИАЛ: PVC

ВИД НА КАБЕЛ: ЕДНОПОЛЮСЕН


H05V2-U

Кабели за осветителни тела

Плътна червена мед

Сертификати

Приложения
Кабели за осветителни тела

Вид на електрически проводник
Плътна червена мед

Основен стандарт
EN 50525-2-31

Проводник
EN 60228; IEC 60228

Самогасящ
EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2

Кабелна маркировка
ELETTRO BRESCIA IEMMEQU <HAR> H05V2-U

Сечения
Номинално сечение Диаметър на жила Диаметър на проводника Дебелина на изолацията Средна дебелина на обвивката Минимален външен диаметър Максимален външен диаметър Електрическо съпротивление на мед 20°C Примерно
тегло
Тегло
мед
(N x mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (kg/km) (kg/km)
1x0,50 0,80 0,80 0,60 - 1,90 2,30 36,00 8 4,8
1x0,75 1,00 1,00 0,60 - 2,10 2,50 24,50 11 7,2
1x1,00 1,13 1,13 0,60 - 2,20 2,70 18,10 14 9,6
 

Документи:

Сертификат