0877-994 369  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН

ВИД НА КАБЕЛ: ЕДНОПОЛЮСЕН


GS

Кабели за битова техника

Гъвкав калайдисан меден

Сертификати

Приложения
Кабели за битова техника

Вид на електрически проводник
Гъвкав калайдисан меден

Проводник
EN 60228; IEC 60228

Кабелна маркировка

Сечения
Номинално сечение Диаметър на жила Диаметър на проводника Дебелина на изолацията Средна дебелина на обвивката Среден диаметър ± 0,1 Електрическо съпротивление на мед 20°C Примерно
тегло
Тегло
мед
(N x mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (kg/km) (kg/km)
1x0,50 0,21 - 0,60 - 2,05 40,10 9 4,8
1x0,75 0,21 - 0,60 - 2,35 26,70 12 7,2
1x1,00 0,21 - 0,60 - 2,45 20,00 14 9,6
1x1,50 0,26 - 0,60 - 2,75 13,70 20 14,4
1x2,50 0,26 - 0,70 - 3,35 8,21 30 24
1x4,00 0,31 - 0,80 - 4,15 5,09 48 38,4
1x6,00 0,31 - 0,80 - 4,70 3,39 64 57,6