0877-994 369  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

КАБЕЛИ ЗА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ

 

H05BB-F

Каучуков

Кабели за електроинструменти

Гъвкав червена мед

H05BN4-F

Каучуков

Кабели за електроинструменти

Гъвкав червена мед

H05GG-F

Каучуков

Кабели за електроинструменти

Гъвкав червена мед

H05GG-F

Каучуков

Кабели за електроинструменти

Гъвкав калайдисан меден

H05RN-F

Каучуков

Кабели за електроинструменти

Гъвкав червена мед

H05RR-F

Каучуков

Кабели за електроинструменти

Гъвкав червена мед

H05V2V2-F

PVC

Кабели за електроинструменти

Гъвкав червена мед

H05V2V2-F ECA

PVC

Кабели за електроинструменти

Гъвкав червена мед

H05VV-F

PVC

Кабели за електроинструменти

Гъвкав червена мед

H05VV-F ECA

PVC

Кабели за електроинструменти

Гъвкав червена мед

 

H07RN-F

Каучуков

Кабели за електроинструменти

Гъвкав червена мед

H07RN-F ECA

Каучуков

Кабели за електроинструменти

Гъвкав червена мед

H07RN8-F

Каучуков

Кабели за електроинструменти

Гъвкав червена мед