032-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

ДЕФЕКТНОТОКОВИ ЗАЩИТИ

Описание

  • Дефектнотокови защити, 6kA, Клас AC
  • Директива: 2014/35/UE
  • UNE-EN 61008-1
  • Свободни от халогени

 

КАТАЛОГ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ВИДОВЕ НА ДЕФЕКТНОТОКОВИ ЗАЩИТИ

2P

4P