0877-994 369  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН

ВИД НА КАБЕЛ: ЕДНОПОЛЮСЕН


HV 0,6-1 KV

Кабели за битова техника

Гъвкав калайдисан меден

Сертификати

Приложения
Кабели за битова техника

Вид на електрически проводник
Гъвкав калайдисан меден

Основен стандарт
VDE 0250 TEIL 502

Проводник
EN 60228; IEC 60228

Кабелна маркировка
ELETTRO BRESCIA <VDE> Reg. No. 7875

Сечения
Номинално сечение Диаметър на жила Диаметър на проводника Дебелина на изолацията Средна дебелина на обвивката Среден диаметър ± 0,2 Електрическо съпротивление на мед 20°C Примерно
тегло
Тегло
мед
(N x mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (kg/km) (kg/km)
1x0,50 0,20 0,859 1,00 - 3,0 40,10 - 4,8
1x0,75 0,20 1,052 1,00 - 3,2 26,70 - 7,2
1x1,00 0,20 1,215 1,00 - 3,3 20,00 - 9,6
1x1,50 0,25 1,485 1,00 - 3,6 13,70 - 14,4
1x2,50 0,25 1,918 1,20 - 4,5 8,21 - 24
 

Документи:

Сертификат