0877-994 369  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

МАТЕРИАЛ: КАУЧУКОВ

ВИД НА КАБЕЛ: МНОГОПОЛЮСЕН


H05RR-F

Кабели за битова техника

Гъвкав червена мед

Сертификати

Приложения
Кабели за битова техника

Вид на електрически проводник
Гъвкав червена мед

Основен стандарт
EN 50525-2-21

Проводник
EN 60228; IEC 60228

Съпротивление на озона
EN 50396 8.1.3

Кабелна маркировка
ELETTRO BRESCIA IEMMEQU <HAR> H05RR-F

Цвят на изолацията на жилата на кабелите
Брой жила Цветова последователност
2 Син - Кафяв
3 Жълто-зелен - Син - Кафяв
4 Жълто-зелен - Син - Кафяв - Черен / Жълто-зелен - Сив - Кафяв - Черен
5 Жълто-зелен - Син - Кафяв - Черен - Сив
Сечения
Номинално сечение Диаметър на жила Диаметър на проводника Дебелина на изолацията Средна дебелина на обвивката Минимален външен диаметър Максимален външен диаметър Електрическо съпротивление на мед 20°C Примерно
тегло
Тегло
мед
(N x mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (kg/km) (kg/km)
2x0,75 0,21 1,052 0,60 0,80 5,7 7,4 26,00 58 14,4
2x1,00 0,21 1,215 0,60 0,90 6,1 8,0 19,50 69 19,2
2x1,50 0,26 1,435 0,80 1,00 7,6 9,8 13,30 100 28,8
2x2,50 0,26 1,879 0,90 1,10 9,0 11,6 7,98 145 48
3G0,75 0,21 1,052 0,60 0,90 6,2 8,1 26,00 72 21,6
3G1,00 0,21 1,215 0,60 0,90 6,5 8,5 19,50 83 28,8
3G1,50 0,26 1,435 0,80 1,00 8,0 10,4 13,30 125 43,2
3G2,50 0,26 1,879 0,90 1,10 9,6 12,4 7,98 175 72
3G4,00 0,31 2,445 1,00 1,20 11,3 14,5 4,95 217 115,2
3G6,00 0,31 2,955 1,00 1,40 12,8 16,3 3,30 283 172,80
4G0,75 0,21 1,052 0,60 0,90 6,8 8,8 26,00 90 28,8
4G1,00 0,21 1,215 0,60 0,90 7,1 9,3 19,50 100 38,4
4G1,50 0,26 1,435 0,80 1,10 9,0 11,6 13,30 150 57,6
4G2,50 0,26 1,879 0,90 1,20 10,7 13,8 7,98 220 96
4G4,00 0,31 2,445 1,00 1,30 12,7 16,2 4,95 271 153,60
4G6,00 0,31 2,955 1,00 1,50 14,2 18,1 3,30 375 230,40
5G0,75 0,21 1,052 0,60 1,00 7,6 9,9 26,00 105 36
5G1,00 0,21 1,215 0,60 1,00 8,0 10,3 19,50 120 48
5G1,50 0,26 1,435 0,80 1,10 9,8 12,7 13,30 180 72
5G2,50 0,26 1,879 0,90 1,30 11,9 15,3 7,98 260 120
 

Документи:

Сертификат