0877-994 369  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ 1P

 
CBM110
Автоматичен прекъсвач 1P
10A


Крива: C
Изключвателна възможност: 6kA (IEC60898)
Работно напрежение: 240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 25 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 4,67 лв.
Цена с ДДС: 5,60 лв.

CBM116
Автоматичен прекъсвач 1P
16A


Крива: C
Изключвателна възможност: 6kA (IEC60898)
Работно напрежение: 240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 25 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 4,67 лв.
Цена с ДДС: 5,60 лв.

CBM120
Автоматичен прекъсвач 1P
20A


Крива: C
Изключвателна възможност: 6kA (IEC60898)
Работно напрежение: 240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 25 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 4,92 лв.
Цена с ДДС: 5,90 лв.

CBM125
Автоматичен прекъсвач 1P
25A


Крива: C
Изключвателна възможност: 6kA (IEC60898)
Работно напрежение: 240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 25 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 4,92 лв.
Цена с ДДС: 5,90 лв.

CBM132
Автоматичен прекъсвач 1P
32A


Крива: C
Изключвателна възможност: 6kA (IEC60898)
Работно напрежение: 240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 25 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 4,92 лв.
Цена с ДДС: 5,90 лв.

CBM140
Автоматичен прекъсвач 1P
40A


Крива: C
Изключвателна възможност: 6kA (IEC60898)
Работно напрежение: 240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 25 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 4,92 лв.
Цена с ДДС: 5,90 лв.

CBM150
Автоматичен прекъсвач 1P
50A


Крива: C
Изключвателна възможност: 6kA (IEC60898)
Работно напрежение: 240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 25 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 5,50 лв.
Цена с ДДС: 6,60 лв.

CBM163
Автоматичен прекъсвач 1P
63A


Крива: C
Изключвателна възможност: 6kA (IEC60898)
Работно напрежение: 240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 25 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 5,83 лв.
Цена с ДДС: 7 лв.