032-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

 

Фасунги ниско напрежение

Всички цени са с включен ДДС

 

A20
Цокъл: G4
кабел 14 см.
Цена: 0,48 лв.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

A21
Цокъл: G4
кабел 14 см.
Цена: 0,48 лв.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

A40
Цокъл: G4-5,3-6,35-GX5,3-GY6,35
кабел 14 см.
Цена: 0,48 лв.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

A41
Цокъл: G4-5,3-6,35-GX5,3-GY6,35
кабел 14/20/40 см.
Цена: от 0,48 лв.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

A50
Цокъл: G4-5,3-6,35-GX5,3-GY6,35
кабел 14 см.
Цена: 0,48 лв.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

A61
Цокъл: G4
кабел 14 см.
Цена: 0,48 лв.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

14701
Цокъл: G4-GU4

Цена: 0,30 лв.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

14711
Цокъл: G5,3-G6,35-GU5,3

Цена: от 0,30 лв.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ