0877-994 369  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ 1P+N (2 МОДУЛА)

 
CBM1N10
Автоматичен прекъсвач 1P+N (2 модула)
10A


Крива: C
Изключвателна възможност:
6kA (IEC60898)
Работно напрежение:
240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 25 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 8,75 лв.
Цена с ДДС: 10,50 лв.

CBM1N16
Автоматичен прекъсвач 1P+N (2 модула)
16A


Крива: C
Изключвателна възможност:
6kA (IEC60898)
Работно напрежение:
240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 25 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 8,75 лв.
Цена с ДДС: 10,50 лв.

CBM1N20
Автоматичен прекъсвач 1P+N (2 модула)
20A


Крива: C
Изключвателна възможност:
6kA (IEC60898)
Работно напрежение:
240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 25 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 8,75 лв.
Цена с ДДС: 10,50 лв.

CBM1N25
Автоматичен прекъсвач 1P+N (2 модула)
25A


Крива: C
Изключвателна възможност:
6kA (IEC60898)
Работно напрежение:
240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 25 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 8,75 лв.
Цена с ДДС: 10,50 лв.

CBM1N32
Автоматичен прекъсвач 1P+N (2 модула)
32A


Крива: C
Изключвателна възможност:
6kA (IEC60898)
Работно напрежение:
240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 25 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 8,75 лв.
Цена с ДДС: 10,50 лв.

CBM1N40
Автоматичен прекъсвач 1P+N (2 модула)
40A


Крива: C
Изключвателна възможност:
6kA (IEC60898)
Работно напрежение:
240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 25 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 9,50 лв.
Цена с ДДС: 11,40 лв.

CBM1N50
Автоматичен прекъсвач 1P+N (2 модула)
50A


Крива: C
Изключвателна възможност:
6kA (IEC60898)
Работно напрежение:
240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 25 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 10,25 лв.
Цена с ДДС: 12,30 лв.

CBM1N63
Автоматичен прекъсвач 1P+N (2 модула)
63A


Крива: C
Изключвателна възможност:
6kA (IEC60898)
Работно напрежение:
240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 25 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 10,25 лв.
Цена с ДДС: 12,30 лв.