0877-994 369  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН

ВИД НА КАБЕЛ: ЕДНОПОЛЮСЕН


GSV

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

Сертификати

Приложения
Кабели за осветителни тела

Вид на електрически проводник
Гъвкав червена мед

Проводник
EN 60228; IEC 60228

Кабелна маркировка

Сечения
Номинално сечение Диаметър на жила Диаметър на проводника Дебелина на изолацията Средна дебелина на обвивката Среден диаметър ± 0,1 Електрическо съпротивление на мед 20°C Примерно
тегло
Тегло
мед
(N x mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (kg/km) (kg/km)
1x0,50 0,21 0,859 0,60 - 2,30 39,00 12 4,8
1x0,75 0,21 1,052 0,60 - 2,60 26,00 16 7,2
1x1,00 0,21 1,215 0,60 - 2,70 19,50 18 9,6
1x1,50 0,26 1,435 0,60 - 3,00 13,30 23 14,4
1x2,50 0,26 1,879 0,70 - 3,60 7,98 35 24
1x4,00 0,31 2,445 0,80 - 4,50 4,95 53 38,4
1x6,00 0,31 2,955 0,80 - 5,30 3,30 77 57,6
 

Документи:

Сертификат