0877-994 369  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

 

 

 

 

 

ТОТАЛНА ЛИКВИДАЦИЯ НА ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ ДИН

Всички цени са с включен ДДС

 

KAS 1201 C
вход: 100÷240Vac
изход: 12Vdc 1A
мощност: 12W

KAS 240 5C
вход: 100÷240Vac
изход: 24Vdc 0,5A
мощност: 12W

Цена ликвидация: 5,50 лв.

KAL 2 DIN
вход: 100÷240Vac
изход: 12Vdc 1,5A
мощност: 25W

KAL 2402 DIN
вход: 100÷240Vac
изход: 24Vdc 2,5A
мощност: 30W

KAL 6 DIN
вход: 100÷240Vac
изход: 12Vdc 5A
мощност: 90W

KAL 4 DIN 24
вход: 100÷240Vac
изход: 24Vdc 4A
мощност: 108W

KCCS
контролер заряд/разряд батерия
вход: 12/24Vdc
изход: 12Vdc 16A / 24Vdc 10A

KAL 2404 DIN
вход: 100÷240Vac
изход: 24Vdc 6A
мощност: 144W

Цена ликвидация: 40 лв.

KAL 2406 DIN
вход: 100÷240Vac
изход: 24Vdc 7A
мощност: 168W

Цена ликвидация: 45 лв.

KAL 2410 DIN
вход: 100÷240Vac
изход: 24Vdc 10A
мощност: 240W

Цена ликвидация: 55 лв.

KAL 4803 DIN
вход: 100÷240Vac
изход: 48Vdc 3A
мощност: 144W

Цена ликвидация: 40 лв.

KAL 4807 DIN
вход: 100÷240Vac
изход: 48Vdc 7A
мощност: 336W

Цена ликвидация: 55 лв.