0877-994 369  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМИ МЕХАНИЗМИ СЕРИЯ SOL54

3303
Девиаторен ключ 250V∼ 10A


Размери: 65x80x65 мм
Входове: Ø20 мм
Степен на защита: IP54
Стандарт: EN 60669-1
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 4,17 лв.
Цена без ДДС: 5 лв.

3303IL
Девиаторен ключ с индикатор 250V∼ 10A


Размери: 65x80x65 мм
Входове: Ø20 мм
Степен на защита: IP54
Стандарт: EN 60669-1
Наличен: при поискване

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 4,92 лв.
Цена без ДДС: 5,90 лв.

3320
Бутон 250V∼ 10A


Размери: 65x80x65 мм
Входове: Ø20 мм
Степен на защита: IP54
Стандарт: EN 60669-1
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 4 лв.
Цена без ДДС: 4,80 лв.

3320IL
Бутон с индикатор 250V∼ 10A


Размери: 65x80x65 мм
Входове: Ø20 мм
Степен на защита: IP54
Стандарт: EN 60669-1
Наличен: при поискване

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 5 лв.
Цена без ДДС: 6 лв.

3313
Сериен девиаторен ключ 250V∼ 10A


Размери: 65x80x65 мм
Входове: Ø20 мм
Степен на защита: IP54
Стандарт: EN 60669-1
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 5,83 лв.
Цена без ДДС: 7 лв.

3360
Контакт 250V∼ 16A


Размери: 65x80x65 мм
Входове: Ø20 мм
Степен на защита: IP54
Стандарт: EN 60669-1
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 3,17 лв.
Цена без ДДС: 3,80 лв.

3360F
Контакт Френски ст. 250V∼ 16A


Размери: 65x80x65 мм
Входове: Ø20 мм
Степен на защита: IP54
Стандарт: EN 60669-1
Наличен: при поискване

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 3,92 лв.
Цена без ДДС: 4,70 лв.

3363
Девиаторен ключ и контакт 250V∼ 16A


Размери: 127x80x55 мм
Входове: Ø20 мм
Степен на защита: IP54
Стандарт: EN 60669-1
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 8,75 лв.
Цена без ДДС: 10,50 лв.

3363V
Вертикален контакт 250V∼ 16A
и девиаторен ключ 250V∼ 10A


Размери: 80x127x55 мм
Входове: Ø20 мм
Степен на защита: IP54
Стандарт: EN 60669-1
Наличен: при поискване

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 10 лв.
Цена без ДДС: 12 лв.

3363F
Девиаторен ключ 250V∼ 10A
и контакт Френски ст. 250V∼ 16A


Размери: 127x80x55 мм
Входове: Ø20 мм
Степен на защита: IP54
Стандарт: EN 60669-1
Наличен: при поискване

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 8,75 лв.
Цена без ДДС: 10,50 лв.

3366
Контакт двоен 250V∼ 16A


Размери: 127x80x55 мм
Входове: Ø20 мм
Степен на защита: IP54
Стандарт: EN 60669-1
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 7,92 лв.
Цена без ДДС: 9,50 лв.

3366V
Вертикален двоен контакт 250V∼ 16A


Размери: 80x127x55 мм
Входове: Ø20 мм
Степен на защита: IP54
Стандарт: EN 60669-1
Наличен: при поискване

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 9,17 лв.
Цена без ДДС: 11 лв.

3366F
Контакт двоен Френски ст.
250V∼ 16A


Размери: 127x80x55 мм
Входове: Ø20 мм
Степен на защита: IP54
Стандарт: EN 60669-1
Наличен: при поискване

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 7,92 лв.
Цена без ДДС: 9,50 лв.

3366FV
Вертикален двоен контакт Френски ст.
250V∼ 16A


Размери: 80x127x55 мм
Входове: Ø20 мм
Степен на защита: IP54
Стандарт: EN 60669-1
Наличен: при поискване

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: - лв.
Цена без ДДС: - лв.