0877-994 369  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

МАТЕРИАЛ: КАУЧУКОВ

ВИД НА КАБЕЛ: МНОГОПОЛЮСЕН


H05BB-F

Кабели за електроинструменти

Гъвкав червена мед

Сертификати

Приложения
Кабели за електроинструменти

Вид на електрически проводник
Гъвкав червена мед

Основен стандарт
EN 50525-2-21

Проводник
EN 60228; IEC 60228

Съпротивление на озона
EN 50396 8.1.3

Кабелна маркировка
ELETTRO BRESCIA IEMMEQU <HAR> H05BB-F

Цвят на изолацията на жилата на кабелите
Брой жила Цветова последователност
2 Син - Кафяв
3 Жълто-зелен - Син - Кафяв
4 Жълто-зелен - Син - Кафяв - Черен / Жълто-зелен - Сив - Кафяв - Черен
5 Жълто-зелен - Син - Кафяв - Черен - Сив
Сечения
Номинално сечение Диаметър на жила Диаметър на проводника Дебелина на изолацията Средна дебелина на обвивката Минимален външен диаметър Максимален външен диаметър Електрическо съпротивление на мед 20°C Примерно
тегло
Тегло
мед
(N x mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (kg/km) (kg/km)
2x0,75 0,21 1,052 0,60 0,80 5,7 7,4 26,00 51 14,4
2x1,00 0,21 1,215 0,60 0,90 6,1 8,0 19,50 61 19,2
2x1,50 0,26 1,435 0,80 1,00 7,6 9,8 13,30 92 28,8
2x2,50 0,26 1,879 0,90 1,10 9,0 11,6 7,98 137 48
3G0,75 0,21 1,052 0,60 0,90 6,2 8,1 26,00 63 21,6
3G1,00 0,21 1,215 0,60 0,90 6,5 8,5 19,50 74 28,8
3G1,50 0,26 1,435 0,80 1,00 8,0 10,4 13,30 111 43,2
3G2,50 0,26 1,879 0,90 1,10 9,6 12,4 7,98 167 72
3G4,00 0,31 2,445 1,00 1,20 11,3 14,5 4,95 236 115,2
3G6,00 0,31 2,955 1,00 1,40 12,8 16,3 3,30 313 172,80
4G0,75 0,21 1,052 0,60 0,90 6,8 8,8 26,00 77 28,8
4G1,00 0,21 1,215 0,60 0,90 7,1 9,3 19,50 91 38,4
4G1,50 0,26 1,435 0,80 1,10 9,0 11,6 13,30 139 57,6
4G2,50 0,26 1,879 0,90 1,20 10,7 13,8 7,98 209 96
4G4,00 0,31 2,445 1,00 1,30 12,7 16,2 4,95 296 153,60
4G6,00 0,31 2,955 1,00 1,50 14,2 18,1 3,30 392 230,40
5G0,75 0,21 1,052 0,60 1,00 7,6 9,9 26,00 94 36
5G1,00 0,21 1,215 0,60 1,00 8,0 10,3 19,50 109 48
5G1,50 0,26 1,435 0,80 1,10 9,8 12,7 13,30 162 72
5G2,50 0,26 1,879 0,90 1,30 11,9 15,3 7,98 253 120
 

Документи:

Сертификат