0877-994 369  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

МЕХАНИЗМИ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ СЕРИЯ MURAL

MUR02NGU
Девиаторен 250V∼ 10A


Размери: 74x72x28 мм
Цвят: графит
Степен на защита: IP20
Стандарт: EN 60669-1: 2002
Наличен: при поискване

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена без ДДС: лв.

MUR02ILNGU
Девиаторен светещ 250V∼ 10A


Размери: 74x72x28 мм
Цвят: графит
Степен на защита: IP20
Стандарт: EN 60669-1: 2002
Наличен: при поискване

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена без ДДС: лв.

MUR22NGU
2-полюсен ключ 250V∼ 10A


Размери: 74x72x28 мм
Цвят: графит
Степен на защита: IP20
Стандарт: EN 60669-1: 2002
Наличен: при поискване

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена без ДДС: лв.

MUR12NGU
Девиаторен двоен ключ 250V∼ 10A


Размери: 74x72x28 мм
Цвят: графит
Степен на защита: IP20
Стандарт: EN 60669-1: 2002
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена без ДДС: лв.

MUR09NGU
Кръстат ключ 250V∼ 10A


Размери: 74x72x28 мм
Цвят: графит
Степен на защита: IP20
Стандарт: EN 60669-1: 2002
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена без ДДС: лв.

MUR03NGU
Бутон за звънец 250V∼ 10A


Размери: 74x72x28 мм
Цвят: графит
Степен на защита: IP20
Стандарт: EN 60669-1: 2002
Наличен: при поискване

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена без ДДС: лв.

MUR04NGU
Светлинен бутон 250V∼ 10A


Размери: 74x72x28 мм
Цвят: графит
Степен на защита: IP20
Стандарт: EN 60669-1: 2002
Наличен: при поискване

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена без ДДС: лв.

MUR60NGU
Контакт единичен 250V∼ 16A


Размери: 74x72x28 мм
Цвят: графит
Степен на защита: IP20
Стандарт: EN 60669-1: 2002
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена без ДДС: лв.

MUR60FNGU
Контакт единичен (френски) 250V∼ 16A


Размери: 74x72x28 мм
Цвят: графит
Степен на защита: IP20
Стандарт: EN 60669-1: 2002
Наличен: при поискване

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена без ДДС: лв.

MUR07NGU
Контакт единичен 250V∼ 16A


Размери: 74x72x28 мм
Цвят: графит
Степен на защита: IP20
Стандарт: EN 60669-1: 2002
Наличен: при поискване

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена без ДДС: лв.

MUR66NGU
Контакт двоен 250V∼ 16A


Размери: 148x72x42 мм
Цвят: графит
Степен на защита: IP20
Стандарт: EN 60669-1: 2002
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена без ДДС: лв.

MUR66FNGU
Контакт двоен (френски) 250V∼ 16A


Размери: 148x72x42 мм
Цвят: графит
Степен на защита: IP20
Стандарт: EN 60669-1: 2002
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена без ДДС: лв.

MUR36NGU
Двоен ключ и контакт 250V∼ 16A


Размери: 148x72x42 мм
Цвят: графит
Степен на защита: IP20
Стандарт: EN 60669-1: 2002
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена без ДДС: лв.

MUR63NGU
Ключ и контакт 250V∼ 16A


Размери: 148x72x42 мм
Цвят: графит
Степен на защита: IP20
Стандарт: EN 60669-1: 2002
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена без ДДС: лв.

MUR63FNGU
Ключ и контакт
(френски) 250V∼ 16A


Размери: 148x72x42 мм
Цвят: графит
Степен на защита: IP20
Стандарт: EN 60669-1: 2002
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена без ДДС: лв.

MUR96NGU
Контакт и кръстат
ключ 250V∼ 16A


Размери: 148x72x42 мм
Цвят: графит
Степен на защита: IP20
Стандарт: EN 60669-1: 2002
Наличен: при поискване

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена без ДДС: лв.

MUR94NGU
Розетка TV


Размери: 74x72x28 мм
Цвят: графит
Степен на защита: IP20
Стандарт: EN 60669-1: 2002
Наличен: при поискване

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена без ДДС: лв.

MUR84NGU
Розетка телефон RJ11


Размери: 74x72x28 мм
Цвят: графит
Степен на защита: IP20
Стандарт: EN 60669-1: 2002
Наличен: при поискване

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена без ДДС: лв.

MUR88NGU
Розетка RJ45 кат. 5e


Размери: 74x72x28 мм
Цвят: графит
Степен на защита: IP20
Стандарт: EN 60669-1: 2002
Наличен: при поискване

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена без ДДС: лв.

MUR87NGU
Розетка RJ45 кат. 6


Размери: 74x72x28 мм
Цвят: графит
Степен на защита: IP20
Стандарт: EN 60669-1: 2002
Наличен: при поискване

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена без ДДС: лв.