0877-994 369  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

МАТЕРИАЛ: PVC И СИЛИКОН

ВИД НА КАБЕЛ: МНОГОПОЛЮСЕН


FG4OR

Кабели за битова техника

Гъвкав калайдисан меден

Сертификати

Приложения
Кабели за битова техника

Вид на електрически проводник
Гъвкав калайдисан меден

Проводник
EN 60228; IEC 60228

Кабелна маркировка

Цвят на изолацията на жилата на кабелите
Брой жила Цветова последователност
2 Син - Кафяв
3 Жълто-зелен - Син - Кафяв
4 Жълто-зелен - Син - Кафяв - Черен / Жълто-зелен - Сив - Кафяв - Черен
5 Жълто-зелен - Син - Кафяв - Черен - Сив
Сечения
Номинално сечение Диаметър на жила Диаметър на проводника Дебелина на изолацията Средна дебелина на обвивката Среден диаметър ± 0,2 Електрическо съпротивление на мед 20°C Примерно
тегло
Тегло
мед
(N x mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (kg/km) (kg/km)
2x0,50 0,21 0,859 0,60 0,60 5,6 40,10 - 9,6
2x0,75 0,21 1,052 0,60 0,60 6,0 26,70 - 14,4
2x1,00 0,21 1,215 0,60 0,80 6,6 20,00 - 19,2
2x1,50 0,26 1,485 0,70 0,80 7,6 13,70 - 28,8
3x0,50 0,21 0,859 0,60 0,60 5,9 40,10 - 14,4
3x0,75 0,21 1,052 0,60 0,60 6,3 26,70 - 21,6
3x1,00 0,21 1,215 0,60 0,80 7,0 20,00 - 28,8
3x1,50 0,26 1,485 0,70 0,90 8,2 13,70 - 43,2
4x0,75 0,21 1,052 0,60 0,80 7,3 26,70 - 28,8
4x1,00 0,21 1,215 0,60 0,90 7,8 20,00 - 38,4
5x0,75 0,21 1,052 0,60 0,90 8,2 26,70 - 36
5x1,00 0,21 1,215 0,60 0,90 8,5 20,00 - 48
 

Документи:

Сертификат