0877-994 369  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

МАТЕРИАЛ: КАУЧУКОВ

ВИД НА КАБЕЛ: ЕДНОПОЛЮСЕН


H05RN-F

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

Сертификати

Приложения
Кабели за осветителни тела

Вид на електрически проводник
Гъвкав червена мед

Основен стандарт
EN 50525-2-82

Проводник
EN 60228; IEC 60228

Самогасящ
EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2

Устойчивост на масла
EN 60811-404; IEC 60811-404

Кабелна маркировка
ELETTRO BRESCIA IEMMEQU <HAR> H05RN-F

Сечения
Номинално сечение Диаметър на жила Диаметър на проводника Дебелина на изолацията Средна дебелина на обвивката Минимален външен диаметър Максимален външен диаметър Електрическо съпротивление на мед 20°C Примерно
тегло
Тегло
мед
(N x mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (kg/km) (kg/km)
1x0,75 0,21 1,052 0,80 0,80 4,1 5,2 26,00 - 7,2
1x1,00 0,21 1,215 0,80 0,80 4,3 5,3 19,50 - 9,6
1x1,50 0,26 1,485 0,80 0,80 4,5 5,6 13,30 - 14,4
 

Документи:

Сертификат