0877-994 369  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ

Описание

  • Миниатюрни автоматични прекъсвачи, 6kA, Крива C
  • 2014/35/UE (DBT) и 2011/65/UE (RoHS)
  • UNE-EN 60898-1
  • UNE-EN 61008-1
  • Свободни от халогени

КАТАЛОГ

ВИДОВЕ АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ