0877-994 369  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

МАТЕРИАЛ: PVC

ВИД НА КАБЕЛ: ЕДНОПОЛЮСЕН


H07V2-U

Кабели за битова техника

Плътна червена мед

Сертификати

Приложения
Кабели за битова техника

Вид на електрически проводник
Плътна червена мед

Основен стандарт
EN 50525-2-31

Проводник
EN 60228; IEC 60228

Самогасящ
EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2

Кабелна маркировка
ELETTRO BRESCIA IEMMEQU <HAR> H07V2-U

Сечения
Номинално сечение Диаметър на жила Диаметър на проводника Дебелина на изолацията Средна дебелина на обвивката Минимален външен диаметър Максимален външен диаметър Електрическо съпротивление на мед 20°C Примерно
тегло
Тегло
мед
(N x mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (kg/km) (kg/km)
1x1,50 1,35 1,35 0,70 - 2,6 3,2 12,10 20 14,4
1x2,50 1,75 1,75 0,80 - 3,2 3,9 7,41 30 24
 

Документи:

Сертификат