0877-994 369  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

ДЕФЕКТНОТОКОВИ ЗАЩИТИ 2P

 
CBRA2P4030A
Дефектнотокова защита с
автоматично повторно включване


Клас: A
Номинален ток In (A): 40
Чувствителност: 30 mA
Изключвателна възможност: 6kA
Работно напрежение:
240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 35 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 213,33 лв.
Цена с ДДС: 256 лв.

RCB2P2530
Дефектнотокова защита
30 mA


Клас: AC
Номинален ток In (A): 25
Чувствителност: 30 mA
Изключвателна възможност: 6kA
Работно напрежение:
240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 35 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 34,92 лв.
Цена с ДДС: 41,90 лв.

RCB2P4030
Дефектнотокова защита
30 mA


Клас: AC
Номинален ток In (A): 40
Чувствителност: 30 mA
Изключвателна възможност: 6kA
Работно напрежение:
240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 35 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 34,92 лв.
Цена с ДДС: 41,90 лв.

RCB2P6330
Дефектнотокова защита
30 mA


Клас: AC
Номинален ток In (A): 63
Чувствителност: 30 mA
Изключвателна възможност: 6kA
Работно напрежение:
240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 35 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 36,92 лв.
Цена с ДДС: 44,30 лв.

RCB2P25300
Дефектнотокова защита
300 mA


Клас: AC
Номинален ток In (A): 25
Чувствителност: 300 mA
Изключвателна възможност: 6kA
Работно напрежение:
240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 35 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 48,50 лв.
Цена с ДДС: 58,20 лв.

RCB2P40300
Дефектнотокова защита
300 mA


Клас: AC
Номинален ток In (A): 40
Чувствителност: 300 mA
Изключвателна възможност: 6kA
Работно напрежение:
240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 35 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 48,50 лв.
Цена с ДДС: 58,20 лв.

RCB2P63300
Дефектнотокова защита
300 mA


Клас: AC
Номинален ток In (A): 63
Чувствителност: 300 mA
Изключвателна възможност: 6kA
Работно напрежение:
240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 35 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 50,17 лв.
Цена с ДДС: 60,20 лв.

RCBA2P2530
Дефектнотокова защита
супер имунизирана


Клас: A
Номинален ток In (A): 25
Чувствителност: 30 mA
Изключвателна възможност: 6kA
Работно напрежение:
240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 35 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 53,58 лв.
Цена с ДДС: 64,30 лв.

RCBA2P4030
Дефектнотокова защита
супер имунизирана


Клас: A
Номинален ток In (A): 40
Чувствителност: 30 mA
Изключвателна възможност: 6kA
Работно напрежение:
240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 35 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 53,58 лв.
Цена с ДДС: 64,30 лв.

RCBA2P6330
Дефектнотокова защита
супер имунизирана


Клас: A
Номинален ток In (A): 63
Чувствителност: 30 mA
Изключвателна възможност: 6kA
Работно напрежение:
240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 35 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие
Технически данни

Цена без ДДС: 59,67 лв.
Цена с ДДС: 71,60 лв.

RCBO162030
Комбинирана дефектнотокова защита


Клас: AC
Номинален ток In (A): 16
Чувствителност: 30 mA
Изключвателна възможност: 6kA
Работно напрежение:
240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 35 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие

Цена без ДДС: -- лв.
Цена с ДДС: -- лв.

RCBO202030
Комбинирана дефектнотокова защита


Клас: AC
Номинален ток In (A): 20
Чувствителност: 30 mA
Изключвателна възможност: 6kA
Работно напрежение:
240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 35 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие

Цена без ДДС: -- лв.
Цена с ДДС: -- лв.

RCBO252030
Комбинирана дефектнотокова защита


Клас: AC
Номинален ток In (A): 25
Чувствителност: 30 mA
Изключвателна възможност: 6kA
Работно напрежение:
240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 35 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие

Цена без ДДС: -- лв.
Цена с ДДС: -- лв.

RCBO402030
Комбинирана дефектнотокова защита


Клас: AC
Номинален ток In (A): 40
Чувствителност: 30 mA
Изключвателна възможност: 6kA
Работно напрежение:
240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 35 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие

Цена без ДДС: -- лв.
Цена с ДДС: -- лв.

RCBO1620300
Комбинирана дефектнотокова защита


Клас: AC
Номинален ток In (A): 16
Чувствителност: 300 mA
Изключвателна възможност: 6kA
Работно напрежение:
240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 35 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие

Цена без ДДС: -- лв.
Цена с ДДС: -- лв.

RCBO2020300
Комбинирана дефектнотокова защита


Клас: AC
Номинален ток In (A): 20
Чувствителност: 300 mA
Изключвателна възможност: 6kA
Работно напрежение:
240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 35 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие

Цена без ДДС: -- лв.
Цена с ДДС: -- лв.

RCBO2520300
Комбинирана дефектнотокова защита


Клас: AC
Номинален ток In (A): 25
Чувствителност: 300 mA
Изключвателна възможност: 6kA
Работно напрежение:
240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 35 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие

Цена без ДДС: -- лв.
Цена с ДДС: -- лв.

RCBO4020300
Комбинирана дефектнотокова защита


Клас: AC
Номинален ток In (A): 40
Чувствителност: 300 mA
Изключвателна възможност: 6kA
Работно напрежение:
240/415 V AC, 50/60 Hz
Сечение на проводника до: 35 mm²
Наличен: да

Декларация за съответствие

Цена без ДДС: -- лв.
Цена с ДДС: -- лв.