0877-994 369  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

ТАБЛА ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

 

FV211016-63 FV311016-63

DC стрингова кутия (2 входен 1 изход)
Размери: 270x250x160 мм
Предпазители: 16A 1000VDC
Cut-off: разединител в 4P 63A 1000VDC изход
Мултиконтактни конектори: MC4
Степен на защита: IP65
Материал: ABS, Клас II
Стандарт: UNE-EN 61439-1:2012; UNE-EN 60364-7-712:2017
Наличен на склад: при поискване

Декларация за съответствие

Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена с ДДС: лв.

DC стрингова кутия (3 входен 1 изход)
Размери: 270x500x160 мм
Предпазители: 16A 1000VDC
Cut-off: разединител в 4P 63A 1000VDC изход
Мултиконтактни конектори: MC4
Степен на защита: IP65
Материал: ABS, Клас II
Стандарт: UNE-EN 61439-1:2012; UNE-EN 60364-7-712:2017
Наличен на склад: при поискване

Декларация за съответствие

Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена с ДДС: лв.

   
FV411016-63 FV511016-63

DC стрингова кутия (4 входен 1 изход)
Размери: 362x362x160 мм
Предпазители: 16A 1000VDC
Cut-off: разединител в 4P 63A 1000VDC изход
Мултиконтактни конектори: MC4
Степен на защита: IP65
Материал: ABS, Клас II
Стандарт: UNE-EN 61439-1:2012; UNE-EN 60364-7-712:2017
Наличен на склад: при поискване

Декларация за съответствие

Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена с ДДС: лв.

DC стрингова кутия (5 входен 1 изход)
Размери: 362x362x160 мм
Предпазители: 16A 1000VDC
Cut-off: разединител в 4P 63A 1000VDC изход
Мултиконтактни конектори: MC4
Степен на защита: IP65
Материал: ABS, Клас II
Стандарт: UNE-EN 61439-1:2012; UNE-EN 60364-7-712:2017
Наличен на склад: при поискване

Декларация за съответствие

Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена с ДДС: лв.

   
FV511016-125 FV611016-125

DC стрингова кутия (5 входен 1 изход)
Размери: 362x362x160 мм
Предпазители: 16A 1000VDC
Cut-off: разединител в 4P 125A 1000VDC изход
Мултиконтактни конектори: MC4
Степен на защита: IP65
Материал: ABS, Клас II
Стандарт: UNE-EN 61439-1:2012; UNE-EN 60364-7-712:2017
Наличен на склад: при поискване

Декларация за съответствие

Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена с ДДС: лв.

DC стрингова кутия (6 входен 1 изход)
Размери: 362x362x160 мм
Предпазители: 16A 1000VDC
Cut-off: разединител в 4P 125A 1000VDC изход
Мултиконтактни конектори: MC4
Степен на защита: IP65
Материал: ABS, Клас II
Стандарт: UNE-EN 61439-1:2012; UNE-EN 60364-7-712:2017
Наличен на склад: при поискване

Декларация за съответствие

Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена с ДДС: лв.

   
FV111016 FV221016

DC стрингова кутия (1 вход 1 изход)
Размери: 215x200x160 мм
Предпазители: 16A 1000VDC
Мултиконтактни конектори: MC4
Степен на защита: IP65
Материал: ABS, Клас II
Стандарт: UNE-EN 61439-1:2012; UNE-EN 60364-7-712:2017
Наличен на склад: при поискване

Декларация за съответствие

Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена с ДДС: лв.

DC стрингова кутия (2 входен 2 изхода)
Размери: 270x500x160 мм
Предпазители: 16A 1000VDC
Мултиконтактни конектори: MC4
Степен на защита: IP65
Материал: ABS, Клас II
Стандарт: UNE-EN 61439-1:2012; UNE-EN 60364-7-712:2017
Наличен на склад: при поискване

Декларация за съответствие

Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена с ДДС: лв.

   
FV331016 FV441016

DC стрингова кутия (3 входен 3 изхода)
Размери: 270x500x160 мм
Предпазители: 16A 1000VDC
Мултиконтактни конектори: MC4
Степен на защита: IP65
Материал: ABS, Клас II
Стандарт: UNE-EN 61439-1:2012; UNE-EN 60364-7-712:2017
Наличен на склад: при поискване

Декларация за съответствие

Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена с ДДС: лв.

DC стрингова кутия (4 входен 4 изхода)
Размери: 362x362x160 мм
Предпазители: 16A 1000VDC
Мултиконтактни конектори: MC4
Степен на защита: IP65
Материал: ABS, Клас II
Стандарт: UNE-EN 61439-1:2012; UNE-EN 60364-7-712:2017
Наличен на склад: при поискване

Декларация за съответствие

Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена с ДДС: лв.

   
FV661016 FV551016

DC стрингова кутия (6 входен 6 изхода)
Размери: 362x362x160 мм
Предпазители: 16A 1000VDC
Мултиконтактни конектори: MC4
Степен на защита: IP65
Материал: ABS, Клас II
Стандарт: UNE-EN 61439-1:2012; UNE-EN 60364-7-712:2017
Наличен на склад: при поискване

Декларация за съответствие

Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена с ДДС: лв.

DC стрингова кутия (5 входен 5 изхода)
Размери: 362x362x160 мм
Предпазители: 16A 1000VDC
Мултиконтактни конектори: MC4
Степен на защита: IP65
Материал: ABS, Клас II
Стандарт: UNE-EN 61439-1:2012; UNE-EN 60364-7-712:2017
Наличен на склад: при поискване

Декларация за съответствие

Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена с ДДС: лв.

   
FVAC325 FVAC125

Трифазна AC защита 3x25A
Размери: 270x500x160 мм
Преходна и постоянна защита от пренапрежение 4x25A 380V
Степен на защита: IP65
Материал: ABS, Клас II
Стандарт: UNE-EN 61439-1:2012; UNE-EN 60364-7-712:2017
Наличен на склад: при поискване

Декларация за съответствие

Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена с ДДС: лв.

Монофазна AC защита 1x25A
Размери: 270x250x160 мм
Преходна и постоянна защита от пренапрежение 2x25A 230V
Степен на защита: IP65
Материал: ABS, Клас II
Стандарт: UNE-EN 61439-1:2012; UNE-EN 60364-7-712:2017
Наличен на склад: при поискване

Декларация за съответствие

Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена с ДДС: лв.

   
FV111016-63 FV221016-63

DC стрингова кутия (1 вход 1 изход)
Размери: 270x250x160 мм
Предпазители: 16A 1000VDC
Cut-off: разединител в 4P 63A 1000VDC изход
Мултиконтактни конектори: MC4
Степен на защита: IP65
Материал: ABS, Клас II
Стандарт: UNE-EN 61439-1:2012; UNE-EN 60364-7-712:2017
Наличен на склад: при поискване

Декларация за съответствие

Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена с ДДС: лв.

DC стрингова кутия (2 входен 2 изхода)
Размери: 270x500x160 мм
Предпазители: 16A 1000VDC
Cut-off: разединител в 4P 63A 1000VDC изход
Мултиконтактни конектори: MC4
Степен на защита: IP65
Материал: ABS, Клас II
Стандарт: UNE-EN 61439-1:2012; UNE-EN 60364-7-712:2017
Наличен на склад: при поискване

Декларация за съответствие

Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена с ДДС: лв.

   
FV331016-63 FV11101625AC1

DC стрингова кутия (3 входен 3 изхода)
Размери: 362x362x160 мм
Предпазители: 16A 1000VDC
Cut-off: разединител в 4P 63A 1000VDC изход
Мултиконтактни конектори: MC4
Степен на защита: IP65
Материал: ABS, Клас II
Стандарт: UNE-EN 61439-1:2012; UNE-EN 60364-7-712:2017
Наличен на склад: при поискване

Декларация за съответствие

Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена с ДДС: лв.

DC стрингова кутия (1 вход 1 изход и монофазен АС)
Размери: 270x250x160 мм
Предпазители: 16A 1000VDC
Мултиконтактни конектори: MC4
Степен на защита: IP65
Материал: ABS, Клас II
Стандарт: UNE-EN 61439-1:2012; UNE-EN 60364-7-712:2017
Наличен на склад: при поискване

Декларация за съответствие

Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена с ДДС: лв.

   
FV22101632AC1  

DC стрингова кутия (2 входен 2 изхода и монофазен АС)
Размери: 362x500x160 мм
Предпазители: 16A 1000VDC
Мултиконтактни конектори: MC4
Степен на защита: IP65
Материал: ABS, Клас II
Стандарт: UNE-EN 61439-1:2012; UNE-EN 60364-7-712:2017
Наличен на склад: при поискване

Декларация за съответствие

Технически данни

Цена без ДДС: лв.
Цена с ДДС: лв.