0877-994 369  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

КАБЕЛИ ЗА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА

 

EN 50143 TIPO B 5/10 kV

Силикон

Кабели за осветителни тела

Гъвкав калайдисан меден

GS-A

Силикон

Кабели за осветителни тела

Гъвкав калайдисан меден

GS-A

Силикон

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

H03RN-F

Каучуков

Кабели за осветителни тела

Гъвкав калайдисан меден

H03RN-F

Каучуков

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

H03S-K

Силикон

Кабели за осветителни тела

Гъвкав калайдисан меден

H03S-K

Силикон

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

H03V2V2-F

PVC

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

H03V2V2-F ECA

PVC

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

H03V2V2H2-F

PVC

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

H03V2V2H2-F ECA

PVC

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

H03VV-F

PVC

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

H03VV-F ECA

PVC

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

H03VVH2-F

PVC

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

H03VVH2-F ECA

PVC

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

H05RN-F

Каучуков

Кабели за осветителни тела

Гъвкав калайдисан меден

H05RN-F

Каучуков

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

H05S-K

Силикон

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

H05S-K

Силикон

Кабели за осветителни тела

Гъвкав калайдисан меден

H05V-K

PVC

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

H05V-K ECA

PVC

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

H05V-U

PVC

Кабели за осветителни тела

Плътна червена мед

H05V2-K

PVC

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

H05V2-U

PVC

Кабели за осветителни тела

Плътна червена мед

H05V2V2-F

PVC

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

H05V2V2-F ECA

PVC

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

H05V2V2H2-F

PVC

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

H05VV-F

PVC

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

H05VV-F ECA

PVC

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

H05VVH2-F

PVC

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

H05VVH2-F ECA

PVC

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

H07RN-F

Каучуков

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

H07RN-F ECA

Каучуков

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

H07RN8-F

Каучуков

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

H07V-K

PVC

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

H07V-K ECA

PVC

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

H07V-U

PVC

Кабели за осветителни тела

Плътна червена мед

H07V2-K

PVC

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

H07V2-K ECA

PVC

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

H07V2-U

PVC

Кабели за осветителни тела

Плътна червена мед

N07V-K

PVC

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

N2GFA (N)2GFA

Силикон

Кабели за осветителни тела

Плътна калайдисан меден

N2GFA (N)2GFA

Силикон

Кабели за осветителни тела

Плътна червена мед

N2GFAF (N)2GFAF

Силикон

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

N2GFAF (N)2GFAF

Силикон

Кабели за осветителни тела

Гъвкав калайдисан меден

FG4OR

Силикон

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

FG4OR

Силикон

Кабели за осветителни тела

Гъвкав калайдисан меден

GS

Силикон

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

GS

Силикон

Кабели за осветителни тела

Гъвкав калайдисан меден

GSV

Силикон

Кабели за осветителни тела

Гъвкав калайдисан меден

GSV

Силикон

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

HV 0,6-1 KV

Силикон

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

HV 0,6-1 KV

Силикон

Кабели за осветителни тела

Гъвкав калайдисан меден

HV 0,6-1 KV

Силикон

Кабели за осветителни тела

Плътна червена мед

HV 0,6-1 KV

Силикон

Кабели за осветителни тела

Плътна калайдисан меден

 

THT

Силикон

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

 

THT

Силикон

Кабели за осветителни тела

Гъвкав калайдисан меден