0877-994 369  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

МАТЕРИАЛ: КАУЧУКОВ

ВИД НА КАБЕЛ: МНОГОПОЛЮСЕН


H05RN-F

Кабели за електроинструменти

Гъвкав червена мед

Сертификати

Приложения
Кабели за електроинструменти

Вид на електрически проводник
Гъвкав червена мед

Основен стандарт
EN 50525-2-21

Проводник
EN 60228; IEC 60228

Самогасящ
EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2

Устойчивост на масла
EN 60811-404; IEC 60811-404

Кабелна маркировка
ELETTRO BRESCIA IEMMEQU <HAR> H05RN-F

Цвят на изолацията на жилата на кабелите
Брой жила Цветова последователност
2 Син - Кафяв
3 Жълто-зелен - Син - Кафяв
4 Жълто-зелен - Син - Кафяв - Черен / Жълто-зелен - Сив - Кафяв - Черен
Сечения
Номинално сечение Диаметър на жила Диаметър на проводника Дебелина на изолацията Средна дебелина на обвивката Минимален външен диаметър Максимален външен диаметър Електрическо съпротивление на мед 20°C Примерно
тегло
Тегло
мед
(N x mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (kg/km) (kg/km)
2x0,75 0,21 1,052 0,60 0,80 5,7 7,4 26,00 58 14,4
2x1,00 0,21 1,215 0,60 0,90 6,1 8,0 19,50 69 19,2
3G0,75 0,21 1,052 0,60 0,90 6,2 8,1 26,00 72 21,6
3G1,00 0,21 1,215 0,60 0,90 6,5 8,5 19,50 83 28,8
4G0,75 0,21 1,052 0,60 0,90 6,8 8,8 26,00 90 28,8
4G1,00 0,21 1,215 0,60 0,90 7,1 9,3 19,50 100 38,4
 

Документи:

Сертификат