0877-994 369  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН

ВИД НА КАБЕЛ: ЕДНОПОЛЮСЕН


EN 50143 TIPO B 5/10 kV

Кабели за осветителни тела

Гъвкав калайдисан меден

Сертификати

Приложения
Кабели за осветителни тела

Вид на електрически проводник
Гъвкав калайдисан меден

Основен стандарт
EN 50143

Проводник
EN 60228; IEC 60228

Самогасящ
EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2

Кабелна маркировка
IEMMEQU ELETTRO BRESCIA EN 50143 - B - 5000/10000 V.

Сечения
Номинално сечение Диаметър на жила Диаметър на проводника Дебелина на изолацията Средна дебелина на обвивката Минимален външен диаметър Максимален външен диаметър Електрическо съпротивление на мед 20°C Примерно
тегло
Тегло
мед
(N x mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (kg/km) (kg/km)
1x1,00 0,20 1,215 2,50 - 6,0 7,2 7,50 - 9,6
 

Документи:

Сертификат