032-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

Непрекъсваемите токозахранващи устройства

 


WINDIALOG WP40
400 VA - 240 W
Линейно интерактивно
Софтуер POWERSHIELD
Технически спецификации
2 години гаранция
Цена: 65 лв.

WINDIALOG WP65
650 VA - 400 W
Линейно интерактивно
Софтуер POWERSHIELD
Технически спецификации
2 години гаранция
Цена: 85 лв.

NETDIALOG ND80
800 VA - 480 W
Линейно интерактивно
Софтуер POWERSHIELD
Технически спецификации
2 години гаранция
Цена: 95 лв.

DIALOGPLUS DLP150
1500 VA - 1050 W
Онлайн с двойна конверсия
Софтуер POWERSHIELD
Технически спецификации
2 години гаранция
Цена: 345 лв.

DIALOGVISION DVT110
1100 VA - 740 W
Линейно интерактивно
Софтуер POWERSHIELD
Технически спецификации
2 години гаранция
Цена: 205 лв.

DIALOGVISION DVD150
1500 VA - 1050 W
Линейно интерактивно
Софтуер POWERSHIELD
Технически спецификации
2 години гаранция
Цена: 245 лв.

DIALOGVISION DVR50
500 VA - 350 W
Линейно интерактивно
Софтуер POWERSHIELD
Технически спецификации
2 години гаранция
Цена: 135 лв.

DIALOGVISION DVR80
800 VA - 540 W
Линейно интерактивно
Софтуер POWERSHIELD
Технически спецификации
2 години гаранция
Цена: 155 лв.

DIALOGVISION DVR110
1100 VA - 740 W
Линейно интерактивно
Софтуер POWERSHIELD
Технически спецификации
2 години гаранция
Цена: 195 лв.