032-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

ВИДОВЕ НА ВИНТОВИТЕ КЛЕМИ СЕРИЯ SFR-CBF

Каталожен код
Снимка
Описание Приложение Технически
данни
SF900
SF900GR
SF910
SF910GR
SFR4PT
SR300
SR300GR
SR500
SR500GR
SR510
SR510GR
SR530
SR530GR
SF901
SF901GR
SF903
SF903GR
SF850
SR400
SR600
SF923
SF923GR
SF948
SF948GR
SR323CO
SR323
SR323GR
SR324
SR324GR
SF996
SF992
SF993
SF994
SF701
SF701GR
SR301
SR301GR
SF801
SR401
CBF04GR
CBF04I
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 400 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 400 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 6 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 6 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 6 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 6 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 6 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 6 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 6 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 6 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 6 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 6 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 6 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 6 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 6 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 6 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 6 мм², Номинално напрежение: 630 V
Крайна плоча
Крайна плоча
Крайна плоча
Крайна плоча
Крайна плоча за Ex-Atex
Крайна плоча за Ex-Atex
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Редова клема с държач за диоди
Редова клема с държач за диоди
Редова клема с държач за диоди
Редова клема с държач за диоди
Редова клема с държач за диоди
Редова клема с държач за диоди
Редова клема с държач за диоди
Редова клема с държач за диоди
Редова клема с държач за диоди
Редова клема с държач за диоди
Редова клема с държач за диоди
Редова клема с държач за диоди
Редова клема с държач за диоди
Редова клема с вграден диод
Редова клема с вграден диод
Редова клема с вграден диод
Редова клема с вграден диод
За Ex-Atex
За Ex-Atex
За Ex-Atex
С неполяризирана ЛЕД 230Vac/Vdc
С неполяризирана ЛЕД 230Vac/Vdc
С неполяризирана ЛЕД 48V
С неполяризирана ЛЕД 48V
Редова клема с лампа CLI
Редова клема с LSN230
Редова клема с LSN230
Редова клема с LSN24
Редова клема с LSN24
Конектор с диод 200mA 6KV
Конектор с диод 1A
Конектор с диод 3A
Конектор с диод 3A


Редова клема с държач на диоди
Редова клема с държач на диоди
SF900
SF900GR
SF910
SF910GR
SFR4PT
SR300
SR300GR
SR500
SR500GR
SR510
SR510GR
SR530
SR530GR
SF901
SF901GR
SF903
SF903GR
SF850
SR400
SR600
SF923
SF923GR
SF948
SF948GR
SR323CO
SR323
SR323GR
SR324
SR324GR
SF996
SF992
SF993
SF994
SF701
SF701GR
SR301
SR301GR
SF801
SR401
CBF04GR
CBF04I