032-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

ВИДОВЕ НА ВИНТОВИТЕ КЛЕМИ СЕРИЯ SCB

Каталожен код
Снимка
Описание Приложение Технически
данни
SB200
SB200GR
SB210
SB210GR
SB220
SB220GR
SB300
SB300GR
SB400
SB400GR
SB410
SB410GR
SB420
SB420GR
SB320GR
SB310GR
HB203
HB204
SB203
SB204
SB303
SB304
HB101GR
HB201GR
SB201
SB201GR
SB301
SB301GR
SB401
SB401GR
HB205
HB205R
SB205
SB205R
SB305
Проводник: 6 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 6 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 6 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 6 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 6 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 6 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 10 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 10 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 10 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 10 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 10 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 10 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Плоча на късо съединение
Плоча на късо съединение
Плоча на късо съединение
Плоча на късо съединение
Плоча на късо съединение
Плоча на късо съединение
Крайна плоча
Крайна плоча
Крайна плоча
Крайна плоча
Крайна плоча
Крайна плоча
Крайна плоча
Крайна плоча
Винтове / успоредни колони
Винтове / успоредни колони
Винтове / успоредни колони
Винтове / успоредни колони
Винтове / успоредни колони
Плъзгащи разединителна клема
Плъзгащи разединителна клема
Плъзгащи разединителна клема
Плъзгащи разединителна клема
Плъзгащи разединителна клема
Плъзгащи разединителна клема
Плъзгащи разединителна клема
Плъзгащи разединителна клема
Плъзгащи разединителна клема
Плъзгащи разединителна клема
Плъзгащи разединителна клема
Плъзгащи разединителна клема
Плъзгащи разединителна клема
Плъзгащи разединителна клема
За амперометрични вериги
За волтметрични вериги
SB200
SB200GR
SB210
SB210GR
SB220
SB220GR
SB300
SB300GR
SB400
SB400GR
SB410
SB410GR
SB420
SB420GR
SB320GR
SB310GR
HB203
HB204
SB203
SB204
SB303
SB304
HB101GR
HB201GR
SB201
SB201GR
SB301
SB301GR
SB401
SB401GR
HB205
HB205R
SB205
SB205R
SB305