032-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

ВИДОВЕ ВИНТОВИТЕ КЛЕМИ СЕРИЯ PDF-FDP-CVF

Каталожен код
Снимка
Описание Приложение Технически
данни
PF100
PF100GR
PF101
PF101GR
FD100
FD100GR
FD101
FD101GR
PHD02
PHM01
CV100
CV100GR
CV110
CV120
CV130
CV140
CV140GR
CV200
CV101
CV101GR
CV201
Проводник: 2,5 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 2,5 мм², Номинално напрежение: 630 V
Крайна плоча
Крайна плоча
Проводник: 2,5 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 2,5 мм², Номинално напрежение: 800 V
Крайна плоча
Крайна плоча
Паралелен мост
Паралелен мост
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 250 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 250 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 250 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 250 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 250 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Крайна плоча
Крайна плоча
Крайна плоча
Клема със специални връзки
Клема със специални връзки


Клема със специални връзки
Клема със специални връзки


За клеми HMD.2, HMF.4 и FDP.2
За клеми HMD.2, HMF.4 и FDP.2
Клема със специални връзки
Клема със специални връзки
Клема със специални връзки
Клема със специални връзки
Клема със специални връзки
Клема със специални връзки
Клема със специални връзки
Клема със специални връзки за Ex-Atex


За Ex-Atex
PF100
PF100GR
PF101
PF101GR
FD100
FD100GR
FD101
FD101GR
PHD02
PHM01
CV100
CV100GR
CV110
CV120
CV130
CV140
CV140GR
CV200
CV101
CV101GR
CV201