032-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

ВИДОВЕ НА ВИНТОВИТЕ КЛЕМИ СЕРИЯ MPFA

Каталожен код
Снимка
Описание Приложение Технически
данни
MF100
MF100GR
MF112
MF124
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 400 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 400 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 400 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 400 V
Клема с държач за предпазител
Клема с държач за предпазител
Клема с държач за предпазител с ЛЕД 12V
Клема с държач за предпазител с ЛЕД 24V
MF100
MF100GR
MF112
MF124