032-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

ВИДОВЕ НА ВИНТОВИТЕ КЛЕМИ СЕРИЯ MBL

Каталожен код
Снимка
Описание Приложение Технически
данни
MB100
MB200
MB300
MB400
Проводник: 50 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 95 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 120 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 150 мм², Номинално напрежение: 800 V
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
MB100
MB200
MB300
MB400