032-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

ВИДОВЕ НА ВИНТОВИТЕ КЛЕМИ СЕРИЯ GPM

Каталожен код
Снимка
Описание Приложение Технически
данни
GP100
GP100GR
GP120
GP125
GP130
GP135
GP200
GP200GR
GP300
GP300GR
GP400
GP400GR
GP420
GP425
GP430
GP435
GP500
GP500GR
GP600
GP600GR
GP700
GP700GR
GP720
GP725
GP730
GP735
GP800
GP800GR
GP900
GP900GR
GP110
GP110GR
GP210
GP210GR
GP310
GP310GR
GP410
GP410GR
GP510
GP510GR
GP610
GP610GR
GP710
GP710GR
GP810
GP810GR
GP910
GP910GR
Проводник: 95 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 95 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 95 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 95 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 95 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 95 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 95 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 95 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 95 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 95 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 150 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 150 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 150 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 150 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 150 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 150 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 150 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 150 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 150 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 150 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 240 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 240 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 240 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 240 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 240 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 240 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 240 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 240 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 240 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 240 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 95 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 95 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 95 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 95 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 95 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 95 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 150 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 150 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 150 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 150 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 150 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 150 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 240 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 240 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 240 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 240 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 240 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 240 мм², Номинално напрежение: 1000 V
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове - за панел
За високи токове - за панел
За високи токове - за панел
За високи токове - за панел
За високи токове - за панел
За високи токове - за панел
За високи токове - за панел
За високи токове - за панел
За високи токове - за панел
За високи токове - за панел
За високи токове - за панел
За високи токове - за панел
За високи токове - за панел
За високи токове - за панел
За високи токове - за панел
За високи токове - за панел
За високи токове - за панел
За високи токове - за панел
GP100
GP100GR
GP120
GP125
GP130
GP135
GP200
GP200GR
GP300
GP300GR
GP400
GP400GR
GP420
GP425
GP430
GP435
GP500
GP500GR
GP600
GP600GR
GP700
GP700GR
GP720
GP725
GP730
GP735
GP800
GP800GR
GP900
GP900GR
GP110
GP110GR
GP210
GP210GR
GP310
GP310GR
GP410
GP410GR
GP510
GP510GR
GP610
GP610GR
GP710
GP710GR
GP810
GP810GR
GP910
GP910GR