032-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

ВИДОВЕ НА ВИНТОВИТЕ КЛЕМИ СЕРИЯ GPA

Каталожен код Описание Приложение Технически
данни
GA100
GA200
GA200GR
GA300
GA300GR
GA400
GA400GR
GF100
GF100GR
GF200
GF200GR
GF300
GF300GR
GF400
GF400GR
GA100GR
GA110
GA410
DUO70R
Проводник: 95 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 150 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 150 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 240 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 240 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 70 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 70 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 95 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 95 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 150 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 150 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 240 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 240 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 70 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 70 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 95 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 95 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 70 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Разделителна пластина
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове
За високи токове - за панел
За високи токове - за панел
За високи токове - за панел
За високи токове - за панел
За високи токове - за панел
За високи токове - за панел
За високи токове - за панел
За високи токове - за панел
За Ex-Atex
За Ex-Atex
За Ex-Atex

GA100
GA200
GA200GR
GA300
GA300GR
GA400
GA400GR
GF100
GF100GR
GF200
GF200GR
GF300
GF300GR
GF400
GF400GR
GA100GR
GA110
GA410
DUO70R