032-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

ВИДОВЕ НА ВИНТОВИТЕ КЛЕМИ СЕРИЯ FPC-FPL

Каталожен код
Снимка
Описание Приложение Технически
данни
FP100
FP200
FP300
FP901
FP903
FP923
FP948
Проводник: 10 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 10 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 10 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 10 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 10 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 10 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 10 мм², Номинално напрежение: 800 V
Клема за предпазител
Клема за предпазител
Клема за предпазител
Клема за предпазител с лампа
Клема за предпазител с лампа
Клема за предпазител с ЛЕД 230V неполяризиран
Клема за предпазител с ЛЕД 48V неполяризиран
FP100
FP200
FP300
FP901
FP903
FP923
FP948