032-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

ВИДОВЕ НА ВИНТОВИТЕ КЛЕМИ СЕРИЯ DSS-MPS

Каталожен код
Снимка
Описание Приложение Технически
данни
DS400
DS400GR
DS301
DS301GR
MP930
MP930GR
MP950
MP950GR
MP710
MP710GR
MP960
MP121
MP121GR
MP901
MP901GR
MP131
MP902
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 400 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 400 V
Крайна плоча
Крайна плоча
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 400 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 400 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 400 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 400 V
Проводник: 2,5 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 2,5 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 400 V
Крайна плоча
Крайна плоча
Крайна плоча
Крайна плоча
Крайна плоча
Крайна плоча
Разединителна клема
Разединителна клема


Разединителна клема
Разединителна клема
Разединителна клема
Разединителна клема
Разединителна клема
Разединителна клема
Разединителна клема за Ex-Atex
За Ex-Atex
За Ex-Atex
DS400
DS400GR
DS301
DS301GR
MP930
MP930GR
MP950
MP950GR
MP710
MP710GR
MP960
MP121
MP121GR
MP901
MP901GR
MP131
MP902