032-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

ВИДОВЕ НА ВИНТОВИТЕ КЛЕМИ СЕРИЯ DAS

Каталожен код
Снимка
Описание Приложение Технически
данни
DS111
DS111GR
DS112
DS112GR
DS113
DS113GR
DS114
DS114GR
DS115
DS115GR
DS119
DS119GR
DS120
DS120GR
DS123
DS123GR
DS130
DS130GR
DS134
DS135
DS135GR
DS136
DS137
DS243GR
DS128
DS128GR
DS129
DS129GR
DSD005
DSD005GR
DSD012
DSD012GR
DSD024
DSD024GR
DSD060
DSD060GR
DSV024
DSV024GR
DSV048
DSV048GR
DSV120
DSV120GR
DSV230
DSV230GR
BBD04
BBD04GR
DS100
DS100GR
DS110
DS110GR
DS117
DS117GR
DS140
DS150
DS160
DS200
DS217
DSL230GR
DS101
DS101GR
DS201
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 320-500 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 320-500 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 630 V
Крайна плоча
Крайна плоча
Крайна плоча
Редова клема с диод
Редова клема с диод
Редова клема с диод
Редова клема с диод
Редова клема с диод
Редова клема с диод
Редова клема с диод
Редова клема с диод
Редова клема с диод
Редова клема с диод
Редова клема с диод
Редова клема с диод
Редова клема с диод
Редова клема с диод
Редова клема с диод
Редова клема с диод
Редова клема с диод
Редова клема с диод
Редова клема с диод
Редова клема с диод
Редова клема с диод
Редова клема с диод
Редова клема с диод
Редова клема с диод
Редова клема с ЛЕД диод
Редова клема с ЛЕД диод
Редова клема с ЛЕД диод
Редова клема с ЛЕД диод
Редова клема с супресорен диод
Редова клема с супресорен диод
Редова клема с супресорен диод
Редова клема с супресорен диод
Редова клема с супресорен диод
Редова клема с супресорен диод
Редова клема с супресорен диод
Редова клема с супресорен диод
Редова клема с варистор
Редова клема с варистор
Редова клема с варистор
Редова клема с варистор
Редова клема с варистор
Редова клема с варистор
Редова клема с варистор
Редова клема с варистор
Полиамиден материал UL94V-0
Полиамиден материал UL94V-0
Полиамиден материал UL94V-0
Полиамиден материал UL94V-0
Полиамиден материал UL94V-0
Полиамиден материал UL94V-0
Полиамиден материал UL94V-0
Полиамиден материал UL94V-0
Полиамиден материал UL94V-0
Полиамиден материал UL94V-0
Полиамиден материал UL94V-0
За Ex-Atex
За Ex-Atex
Полиамиден материал UL94V-0


За Ex-Atex
DS111
DS111GR
DS112
DS112GR
DS113
DS113GR
DS114
DS114GR
DS115
DS115GR
DS119
DS119GR
DS120
DS120GR
DS123
DS123GR
DS130
DS130GR
DS134
DS135
DS135GR
DS136
DS137
DS243GR
DS128
DS128GR
DS129
DS129GR
DSD005
DSD005GR
DSD012
DSD012GR
DSD024
DSD024GR
DSD060
DSD060GR
DSV024
DSV024GR
DSV048
DSV048GR
DSV120
DSV120GR
DSV230
DSV230GR
BBD04
BBD04GR
DS100
DS100GR
DS110
DS110GR
DS117
DS117GR
DS140
DS150
DS160
DS200
DS217
DSL230GR
DS101
DS101GR
DS201