032-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

ВИДОВЕ НА ВИНТОВИТЕ КЛЕМИ СЕРИЯ BPL-TPL

Каталожен код
Снимка
Описание Приложение Технически
данни
BP100
BP200
BP300
BP310
BP320
TP100
TP200
TP210
TP220
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 500 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 500 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 500 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 500 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 500 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 500 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 500 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 500 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 500 V
Клеми за монтаж на панел за Ex-Atex
Клеми за монтаж на панел за Ex-Atex
Клеми със специални връзки
Клеми със специални връзки
Клеми със специални връзки
Клеми със специални връзки за Ex-Atex
Клеми със специални връзки
Клеми със специални връзки
Клеми със специални връзки
BP100
BP200
BP300
BP310
BP320
TP100
TP200
TP210
TP220