032-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

ВИДОВЕ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТЕРМИНАЛНИ БЛОКОВЕ СЕРИЯ QBLOK

Каталожен код
Снимка
Описание Приложение Технически
данни
QBLOK4160S
QBLOK4161N
QBLOK1P250
QBLOK1P400
QBLOK2125
QBLOK1201
QBLOK1202
QBLOK1203
QBLOK2126
QBLOK4100
QBLOK4P100A7
QBLOK4125
QBLOK4P125A11
QBLOK4126
QBLOK4P125A15
QBLOK1P160
QBLOK2100
QBLOK7001
QBLOK7002
QBLOK7003
Проводник: 50 мм², Номинално напрежение: 500 V
Проводник: 50 мм², Номинално напрежение: 500 V
Проводник: 120 мм², Номинално напрежение: 690 V
Проводник: 185 мм², Номинално напрежение: 690 V
Проводник: 35 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 10 мм², Номинално напрежение: 500 V
Проводник: 10 мм², Номинално напрежение: 500 V
Проводник: 10 мм², Номинално напрежение: 500 V
Проводник: 35 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 25 мм², Номинално напрежение: 500 V
Проводник: 25 мм², Номинално напрежение: 500 V
Проводник: 35 мм², Номинално напрежение: 500 V
Проводник: 35 мм², Номинално напрежение: 500 V
Проводник: 35 мм², Номинално напрежение: 500 V
Проводник: 35 мм², Номинално напрежение: 500 V
Проводник: 70 мм², Номинално напрежение: 690 V
Проводник: 25 мм², Номинално напрежение: 1000 V
Проводник: 10 мм², Номинално напрежение: 500 V
Проводник: 10 мм², Номинално напрежение: 500 V
Проводник: 10 мм², Номинално напрежение: 500 V
Разпределителен терминален блок 9 отвори
Разпределителен терминален блок 14 отвори
Разпределителен терминален блок 10 отвори
Разпределителен терминален блок 10 отвори
Разпределителен терминален блок 11 отвори
Разпределителен терминален блок 12 отвори
Разпределителен терминален блок 12 отвори
Разпределителен терминален блок 12 отвори
Разпределителен терминален блок 15 отвори
Разпределителен терминален блок 7 отвори
Разпределителен терминален блок 7 отвори
Разпределителен терминален блок 11 отвори
Разпределителен терминален блок 11 отвори
Разпределителен терминален блок 15 отвори
Разпределителен терминален блок 15 отвори
Разпределителен терминален блок 6 отвори
Разпределителен терминален блок 7 отвори
Разпределителен терминален блок 7 отвори
Разпределителен терминален блок 7 отвори
Разпределителен терминален блок 7 отвори
QBLOK4160S
QBLOK4161N
QBLOK1P250
QBLOK1P400
QBLOK2125
QBLOK1201
QBLOK1202
QBLOK1203
QBLOK2126
QBLOK4100
QBLOK4P100A7
QBLOK4125
QBLOK4P125A11
QBLOK4126
QBLOK4P125A15
QBLOK1P160
QBLOK2100
QBLOK7001
QBLOK7002
QBLOK7003