032-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

ВИДОВЕ НА ПРУЖИННИ КЛЕМИ СЕРИЯ HVPC-CHP

Каталожен код
Снимка
Описание Приложение Технически
данни
HVP300GR
HVP305
HVP340
HVP301GR
HVP900GR
HVP905
HVP910GR
HVP915
HVP940
HVP941
HVP901GR
HVP911GR
Проводник: 2,5 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 2,5 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 2,5 мм², Номинално напрежение: 800 V
Крайна плоча
Проводник: 2,5 мм², Номинално напрежение: 500 V
Проводник: 2,5 мм², Номинално напрежение: 500 V
Проводник: 2,5 мм², Номинално напрежение: 500 V
Проводник: 2,5 мм², Номинално напрежение: 500 V
Проводник: 2,5 мм², Номинално напрежение: 500 V
Проводник: 2,5 мм², Номинално напрежение: 500 V
Крайна плоча
Крайна плоча
Клема за конектори
Клема за конектори за Ex-atex
Клема за конектори

Женски конектор за 1 кондуктор
Женски конектор за 1 проводник за Ex-atex
Женски конектор за 2 проводника
Женски конектор за 2 проводника за Ex-atex
Женски конектор за 1 кондуктор
Женски конектор за 2 проводника
HVP300GR
HVP305
HVP340
HVP301GR
HVP900GR
HVP905
HVP910GR
HVP915
HVP940
HVP941
HVP901GR
HVP911GR