032-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

ВИДОВЕ НА ПРУЖИННИ КЛЕМИ СЕРИЯ HMS-HSCB

Каталожен код
Снимка
Описание Приложение Технически
данни
HS200GR
HMS10GR
HMS20GR
HB100GR
HB200GR
HB210GR
HB220GR
HB203
HB204
HB101GR
HB201GR
HB205
HB205R
Проводник: 2,5 мм², Номинално напрежение: 400 V
Проводник: 2,5 мм², Номинално напрежение: 400 V
Проводник: 2,5 мм², Номинално напрежение: 400 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 6 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 6 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 6 мм², Номинално напрежение: 800 V
Плоча на късо съединение
Плоча на късо съединение
Крайна плоча
Крайна плоча
Винтове / успоредни колони
Винтове / успоредни колони
Разединителна клема
Разединителна клема
Разединителна клема
Плъзгащи разединителна клема
Плъзгащи разединителна клема
Плъзгащи разединителна клема
Плъзгащи разединителна клема
HS200GR
HMS10GR
HMS20GR
HB100GR
HB200GR
HB210GR
HB220GR
HB203
HB204
HB101GR
HB201GR
HB205
HB205R