032-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

ВИДОВЕ НА ПРУЖИННИ КЛЕМИ СЕРИЯ HCD

Каталожен код
Снимка
Описание Приложение Технически
данни
HC200GR
HC210
HC290GR
HC201GR
HC211
HC203GR
Проводник: 1,5 мм², Номинално напрежение: 320 V
Проводник: 1,5 мм², Номинално напрежение: 320 V
Проводник: 1,5 мм², Номинално напрежение: 320 V
Крайна плоча
Крайна плоча
Фиксиращ фланец за конектори
Двуетажна клема с 2 пружинни връзки
Двуетажна клема с 2 пружинни връзки за Ex-atex
Двуетажна клема с 2 пружинни връзки

За Ex-atex
HC200GR
HC210GR
HC290GR
HC201GR
HC211
HC203GR