032-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

ВИДОВЕ НА ПРУЖИННИ КЛЕМИ СЕРИЯ EFD.4

Каталожен код
Снимка
Описание Приложение Технически
данни
EFD400BL
EFD400GR
EFD410BL
EFD410GR
EFD420GR
EFD401BL
EFD401GR
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Крайна плоча
Крайна плоча
Двуетажна пружинна клема push-in
Двуетажна пружинна клема push-in
Двуетажна пружинна клема push-in
Двуетажна пружинна клема push-in
Двуетажна пружинна клема push-in
EFD400BL
EFD400GR
EFD410BL
EFD410GR
EFD420GR
EFD401BL
EFD401GR