032-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

ВИДОВЕ НА ПРУЖИННИ КЛЕМИ СЕРИЯ EFC.4

Каталожен код
Снимка
Описание Приложение Технически
данни
EFC400BL
EFC400GR
EFC410BL
EFC410GR
EFC420BL
EFC420GR
EFC401BL
EFC401GR
EFC411BL
EFC411GR
EFC421BL
EFC421GR
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Проводник: 4 мм², Номинално напрежение: 800 V
Крайна плоча
Крайна плоча
Крайна плоча
Крайна плоча
Крайна плоча
Крайна плоча
Пружинна клема push-in
Пружинна клема push-in
Пружинна клема push-in
Пружинна клема push-in
Пружинна клема push-in
Пружинна клема push-in
EFC400BL
EFC400GR
EFC410BL
EFC410GR
EFC420BL
EFC420GR
EFC401BL
EFC401GR
EFC411BL
EFC411GR
EFC421BL
EFC421GR