032-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

ВИДОВЕ КУТИИ ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ СЕРИЯ ISA

Каталожен код Приложение
ISA0101HXCA06 Разпределително табло StringBox - с освобождаваща бобина, 1 вход 1 изход (600V)
ISA0201CA06 Разпределително табло StringBox - с освобождаваща бобина, 2 входа 1 изход (600V)
ISA0201CA10 Разпределително табло StringBox - с освобождаваща бобина, 2 входа 1 изход (1000V)
ISA0201HXCA06 Разпределително табло StringBox - с освобождаваща бобина, 2 входа 1 изход (600V)
ISA0202HXCA06 Разпределително табло StringBox - с освобождаваща бобина, 2 входа 2 изхода (600V)
ISA0301HXCA06 Разпределително табло StringBox - с освобождаваща бобина, 3 входа 1 изход (600V)
ISA0302FXCA06 Разпределително табло StringBox - с освобождаваща бобина, 3 входа 2 изхода (600V)
ISA0302HXCA06 Разпределително табло StringBox - с освобождаваща бобина, 3 входа 2 изхода (600V)
ISA0302HXCA10 Разпределително табло StringBox - с освобождаваща бобина, 3 входа 2 изхода (1000V)
ISA0401CA06 Разпределително табло StringBox - с освобождаваща бобина, 4 входа 1 изход (600V)
ISA0401CA10 Разпределително табло StringBox - с освобождаваща бобина, 4 входа 1 изход (1000V)
ISA0401FXCA06 Разпределително табло StringBox - с освобождаваща бобина, 4 входа 1 изход (600V)
ISA0401HXCA06 Разпределително табло StringBox - с освобождаваща бобина, 4 входа 1 изход (600V)
ISA0402CA06 Разпределително табло StringBox - с освобождаваща бобина, 4 входа 2 изхода (600V)
ISA0402HXCA06 Разпределително табло StringBox - с освобождаваща бобина, 4 входа 2 изхода (600V)
ISA0402FXCA06 Разпределително табло StringBox - с освобождаваща бобина, 4 входа 2 изхода (600V)
ISA0402CA10 Разпределително табло StringBox - с освобождаваща бобина, 4 входа 2 изхода (1000V)
ISA0402HXCA10 Разпределително табло StringBox - с освобождаваща бобина, 4 входа 2 изхода (1000V)
ISA0801CA10 Разпределително табло StringBox - с освобождаваща бобина, 8 входа 1 изход (1000V)